Fairtrade – hvad betyder det?

Fairtrade-mærket er et lille mærke med en stor betydning for mange mennesker. Fairtrade er en international mærkningsordning, der har til formål at sikre social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i produktionen af varer. Fairtrade arbejder for at sikre en bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for udsatte bønder verden over. Det vil sige, at Fairtrade hverken producerer eller sælger varer. I stedet sikres det, at råvarer produceres under forhold, der tager hensyn til mennesker og miljø.

I over 40 år har vi haft mulighed for at købe Fairtrade produkter i Danmark, især inden for fødevarer. Men mærkningsordningen har også bredt sig til tøj og boliginteriør.

Se vores udvalg af Fairtrade boliginteriør og læs mere om Fairtrade længere nede på siden. 

Fairtrade_mærket_bæredygtighed

Hvad er Fairtrade egentlig?

Der findes over 300 forskellige råvarer i Fairtrade-systemet. I Danmark ses Fairtrade-mærket ofte på varer som kaffe, bananer og kakao. Dog er Fairtrade-mærkerne også til at finde på varer som blandt andet guld og bomuld. Nedenunder ses de forskellige Fairtrade-mærker. 

Fairtrade-mærket

Logoer hentet fra https://fairtrade-maerket.dk 

Det første mærke markerer, at alle ingredienser i produktet er Fairtrade-certificeret. Dette ses ofte i produkter som sukker og vanilje. Det hvide mærke indikerer, at dele af ingredienserne er Fairtrade-certificeret. Det kan fx være i kager, hvor kun kakaoen er Fairtrade-mærket. Herudover har to råvarer – guld og bomuld – deres egne mærker.  

Du kan læse mere om de forskellige råvarer på Fairtrade Danmarks hjemmeside her. 

Fairtrade-systemet

Fairtrade International er den paraplyorganisation, som koordinerer de 21 nationale Fairtrade-organisationer verden over. Øverst i Fairtrade International udarbejdes der standarder og kriterier for producenter og medarbejdere. Du kan læse mere om de standarder, der sikrer miljømæssig-, social-, og økonomisk ansvarlighed her. Herunder er Fairtrade Danmark, som arbejder på at godkende og synliggøre Fairtrade produkter til det danske marked.

Herudover er der i Fairtrade-systemet nogle producentnetværker, som består af Fairtrade-certificerede samarbejder og plantager i Afrika, Asien og Latinamerika. Her understøtter netværket bønder og arbejdere med rådgivning og uddannelse i Fairtrades standarder. 

Økonomisk og social ansvarlighed

Der findes 1,7 mio. bønder og arbejdere i Fairtrade-systemet. Disse bønder er sikret en minimumspris for deres råvarer. Minimumsprisen dækker produktionsomkostningerne. Fairtrade-systemet sikrer, at minimumsprisen følger med, hvis markedsprisen stiger. Bønder og arbejdere modtager hertil en ekstra sum penge, som er en del af konceptet: Fairtrade Premium. Modtagerne beslutter, hvad pengene skal bruges til. Der bliver ofte investeret i lokale projekter, som enten gavner produktionen eller samfundet. Det har stor betydning for de små familielandbrug og plantagearbejdere at have en stabil indkomst.

Fairtrade og miljøbeskyttelse

Udover at have et stort fokus på social og økonomisk ansvarlighed, så er miljøbeskyttelse også en del af Fairtrade. Bønderne skal derfor – i følge Fairtrade Danmarks egen hjemmeside – undgå skadelige kemikalier, reducere CO2-udslippet, forbedre jord- og vandkvalitet og beskytte biodiversiteten. Du kan læse mere om Fairtrades krav til miljøbeskyttelse her. Det er vigtigt at understrege, at disse miljøkrav stilles i forhold til produktion. Det vil sige, at Fairtrade betingelserne certificerer det første led i produktionskæden. 

Fairtrade uddanner og rådgiver bønder i, hvordan de bedst kan udnytte deres afgrøder på en miljøvenlig måde. Klimaforandringer skaber udfordringer for de små landbrug. Derfor undervises bønder i klimaløsninger, der sikrer en gunstig produktion. Bomulds- og tøjproduktion er i høj grad skadeligt for miljøet, hvis ikke produktionen gøres bæredygtig. Bomuldsmarker optager store arealer, som ellers kunne være brugt til skov. Under dyrkningen af konventionel bomuld sprøjtes der kemikalier mod skadedyr, som siver ned i grundvandet. Til sidst ender det i slutproduktet og på din hud. Fairtrade tilskynder produktionen af økologisk bomuld, og bønderne kan herigennem opnå økonomiske fordele. 

I dette indlæg har vi uddybet, hvorfor økologisk produktion er bedre end den konventionelle form.

Er Fairtrade fair?

Fairtrade er på mange punkter fair. Mærkningsordningen certificerer hele forsyningskæden og skaber gennemsigtighed i produktionen. Kontrollen indebærer fx gennemgang af købs- og betalingsdokumenter. Ved inspektioner hos plantager kontrolleres arbejdsforhold, sundhed og sikkerhed. 

Dog stilles der ikke specifikke krav til hele processen fra dyrkelsen af råvarer til det færdige produkt. Fairtrade-certificeringen hjælper bønder og arbejdere. De sikres minimumløn og gode arbejdsvilkår. Fairtrade-certificeringen forudsætter, at vi arbejder med lokalproducenter i Afrika, Asien og Latinamerika. Dog forudsætter Fairtrade-certificerigen ikke, at bæredygtighed er tænkt ind i alle led i produktionskæden, som GOTS certificeringen. 

Er GOTS certificeringen ikke også Fairtrade?

Fairtrade og GOTS certificeringen er to forskellige certificeringer. Det er dog muligt, at et produkt har begge certificeringer. GOTS certificeringen er den førende certificering indenfor økologiske og sociale standarder i tøjindustrien. GOTS – The Global Textile Standard – tænker bæredygtighed ind i alle led og niveauer. Bag GOTS certificeringen er der meget høje krav til miljøbeskyttelse, spildevandsbehandling, kvaliteten af det færdige produkt og sociale minimumskriterier. 

Med en GOTS certificering kan du være sikker på, at bomulden er dyrket økologisk, farvet og behandlet uden brug af skadelige kemikalier. På alle stadier af fremstillingen kontrolleres miljøkriterier, såsom evaluering af al kemi, forbud mod skadende stoffer, krav til emballage, mm. Læs mere om miljøkriterierne her.

GOTS certificeringen arbejder ligeledes for at sikre ordentlige arbejdsforhold. Dette inkluderer en defineret social politik, retten til kollektive forhandlinger, sikre og hygiejniske arbejdsforhold, mm. Læs mere om de sociale minimumskriterier her. GOTS har altså mindst ligeså socialt ansvarlige vilkår som Fairtrade. Det kan du læse mere om i denne rapport.

Hos Danish Fair Fashion & Living har vi høje krav til tekstiler og materialer. Vi ønsker at sælge produkter, der har så høje producenter af økologisk materiale, som muligt. Tøjproduktionen har dermed en lav påvirkning på naturen – og er sundere for dig og mig. 

Hvor finder jeg Fairtrade produkter?

FairStudio er en dansk virksomhed, der sælger Fairtrade kurve, fade og krukker, lavet af kvinder i Tanzania. FairStudio arbejder sammen med WomenCraft organisationen. WomenCraft er en Fairtrade-certificeret socialøkonomisk virksomhed i det Nordøstlige Tanzania. Missionen er, at samle kvinder og facilitere deres produkter til den globale markedsplads. Gennem WomenCraft har 600 kvinder fra Rwanda, Burundi og Tanzania fået muligheden for at forbedre deres levevilkår og fremme lokalsamfund.

Se vores produkter fra FairStudio her.

Kilder & Inspiration til yderligere læsning:

https://fairtrade-maerket.dk/vejen-til-fair-handel

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/toejspild/toej-saadan-skader-produktionen

https://www.fairtrade.org.uk/farmers-and-workers/cotton/

https://fairtrade-maerket.dk/certificering

https://www.fairtrade.net/about/the-fairtrade-textile-programme

https://www.eco-branding.dk/miljoemaerkning/gots.aspx

https://global-standard.org/the-standard/gots-key-features

https://www.womencraft.org/about