Svanemærket – hvad betyder det?

Svanemaerket_logo_ecolabel_eublomsten

Svanemærket kender du nok – men vidste du, at EU-blomsten næsten er det samme som Svanemærket? Målet med Svanemærket og EU-blomsten er, at mindske det miljømæssige aftryk fra produktion til forbrug. Svanemærket og EU-blomsten følger næsten de samme kriterier. Dog er Svanemærket primært kendt i Norden, hvorimod EU-blomsten er det officielle miljømærke i EU. 

Svanemærket er på mere end 23.000 forskellige produkter og serviceydelser – blandt andet vaskepulver, bagepapir, legetøj, byggematerialer – men også mode og boliginteriør. Se styles fra esmé studios i de miljøvenlige materialer ECOVERO™, som netop har opnået EU-blomsten. Læs også mere om Svanemærket og EU-blomsten længere nede på siden.

Hvilke krav er der til Svanemærket?

Svanemærket har produktionsspecifikke krav. Det vil sige, at der er forskellige krav til forskellige produkter, da miljøbelastningen kan variere fra produkt til produkt. Derfor ses Svanemærket som en meget bred certificering. Miljømærkningen kontrollerer alt fra råvarer, til fremstillingen af produkter og brugen af fx kemikalier og energi, til hvordan det påvirker forbrugeren – og hvordan materialerne recirkulerer efter brug. Svanemærket har altså et helhedssyn, hvor det er muligt at identificere, hvor de største miljøudfordringer er for de enkelte produkttyper. 

Råvarefasen

Jordens ressourcer er ikke uendelige, og derfor skal man være nænsom, når man bruger naturens råvarer. Miljømærkerne stiller krav om, at begrænse forbruget af råvarer og krav om, at råvarerne skal være bæredygtige, fornybare eller recirkulerede. Ved bæredygtige råvarer stilles der krav til dyrkningen, som man ser i GOTS certificeret økologisk bomuld. Fornybare råvarer er biologiske materialer, der kan reproduceres som fx FSC-certificeret træ. Recirkulerede råvarer er genanvendte ressourcer. I nogle produkter forbydes dog at genanvende ressourcer, da de kan indeholde skadelige kemikalierester. Dette ses dog primært i engangsartikler, der er i kontakt med fødevarer.

Produktionsfasen

Forarbejdningen og fremstillingen af produkter kræver ofte energi, vand og kemikalier – og forårsager ofte forurening i luft og vandmiljøet. Svanemærket stiller særlige krav til produktionsprocessen for at begrænse brugen af sparsomme ressourcer, undgå skadelige kemikalier og undgå unødvendig forurening. 

Affalds- og recirkuleringsfasen

Produkter, som ikke længere kan bruges, skal helst genbruges eller genanvendes. Ved at stille krav til affalds- og recirkuleringsfasen sikrer Svanemærket, at produkters livscyklus skabes og recirkuleres uden at belaste miljøet. Når der er mulighed for at opnå en miljøgevinst, stiller Svanemærket krav for at øge genanvendelsen og begrænse mængden af affald. 

Strenge miljøkrav

På trods af at Svanemærket ikke har helt specifikke krav til alle slags produkter, så har de generelt strenge miljøkrav. Disse krav bliver konstant evalueret og skærpet på baggrund af den nyeste viden på markedet, så certificeringen ikke forældes på nogen måde. Under evalueringen af kravene bliver alle varer og serviceydelser revurderet, så de lever op til de nye krav.

Udover de strenge miljøkrav lever svanemærkede produkter op til skrappe krav til kemikalier. Visse kemikalier er helt udelukket, da de kan skade mennesker og miljøet. Ved at udelukke skadelige kemikalier, kan de miljømærkede produkter også genanvendes og recirkulere.

Hvad er forskellen på Svanemærket og EU-blomsten?

Forskellen mellem de to miljømærker, Svanemærket og EU-blomsten (EU Ecolabel), er ikke stor. De følger stort set de samme krav og kriterier, som er opdelt efter produktionsgrupper. Certifikaterne udstedes af det samme agentur. EU-blomsten er det officielle europæiske miljømærke, som blev etableret i 1992 af EU-kommissionen, hvorimod Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Også EU-blomsten har strenge krav til produktlivscyklussen og stiller garanti for forbrugersundhed og ansvarlig produktion. 

Svanemærket tøj 

Svanemærket er endnu ikke til at finde på særligt meget tøj. Grunden til at valget faldt på Svanemærket fremfor EU-blomsten er blot, at de vurderede deres kundegruppe til primært at være i Skandinavien. 

EU-blomsten og Svanemærkede tekstiler

Det er ikke super attraktivt for fast fashion producenter at opnå miljøcertificeringer, da det er dyrt og tidskrævende. Med fast fashion producenter menes der en fremstillings- og markedsføringsmetode, der bruges til at producere og sælge store mængder af tøj. Fast fashion har især fokus på hurtighed og lave omkostninger. Det store fokus på hurtighed går ud over miljøet, fordi producenterne skyndes fra design, til produktion og til butikkerne – i denne proces tages der sjældent højde for miljøbelastningen. 

Der er dog et voksende marked for miljømærket tøj og bæredygtige materialer. Heldigvis. Svanemærkets kemikaliekrav sikrer, at tekstiler ikke indeholder skadelige kemikalier. Derudover kræver Svanemærket total gennemsigtighed helt ud til yderste led af leverandørkæden, og brands skal kunne dokumentere, at alle opfylder de strenge krav til produktionen. Svanemærket er ikke garanti for 100% økologisk bomuld, men de arbejder mod at fremme økologisk bomuld.

Den miljøvenlige ECOVERO™ variant af viskose, som produceres under strenge miljøkrav, har netop opnået at få EU-blomsten. ECOVERO™ er et relativt nyt materiale, som laves af bæredygtige træ-fibre. Normal viskose laves af bambus, som sagtens kan gro uden pesticider og kunstgødning. Men i omdannelsen af bambus viskose og viskose af andre træfibre til tekstilfibre, kræves der store mængder af kemikalier, som ikke håndteres i et lukket kredsløb. Det er derfor super vigtigt, at Esmé studios har taget materialet til sig og har introduceret forskellige styles i ECOVERO™ materialet. 

Kritik af Svanemærket 

Svanemærket og EU-blomsten skal mest af alt, opfattes som en miljømærkning, der fokuserer på cirkulær økonomi og ansvarligt forbrug og produktion. FN’s verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Ud af de 17 verdensmål opfylder Svanemærket aktivt 11 af disse mål – primært med fokus på at forebygge klimaforandringer. Verdensmålene nr. 1, 2 og 10, som har fokus på at afskaffe fattigdom, stoppe sult og skabe mindre ulighed, nævnes ikke i Svanemærkets eget faktaark om, hvordan de bidrager til FN’s verdensmål. Dog arbejdes der en smule med at forbedre forholdene for mennesker i produktionen, så de undgår at være i kontakt med skadelige kemikalier. 

Men Svanemærket lover heller ikke nogle steder, at de arbejder for at afskaffe fattigdom og sikre mere lighed. Ønsker man det fra sine produkter, kan man fx gå efter produkter som er SA8000-certificerede. Svanemærket garanterer i høj grad miljøhensyn, hvorimod SA8000 garanterer socialt ansvarlige arbejdsforhold. Derfor er det, som forbruger, muligt at tænke bæredygtighed i flere led ved at gå efter produkter med de rette certificeringer. 

GOTS-certificeringen er den førende certificering indenfor økologiske og sociale standarder i tøjindustrien. Denne certificering tænker bæredygtighed ind i alle led og niveauer. Med høje krav til fx miljøbeskyttelse, spildevandsbehandling og sociale minimumskriterier kan du være sikker på, at hele produktionskæden er mere bæredygtig. 

Kilder og materiale til videre læsning 

  • Bedremode.dk

https://www.ecolabel.dk/da/forbruger/svanemaerket-og-eu-blomsten/5-facts-om-svanemaerkets-krav

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/label_you_can_trust.pdf

https://www.ecolabel.dk/~/media/Ecolabel/Files/Svanen-og-Blomsten/SDG/Svanemaerket_og_FNs_verdensmål_web_maj-19.ashx?la=da

https://www.verdensmaalene.dk/maal

https://www.ecolabel.dk/da/produkter/tekstiler

https://www.ecovero.com