SA8000 – hvad betyder det?

sa8000

SA8000-certificeringen er ikke nødvendigvis den mest kendte, og dog meget vigtig. SA står for “social accountability”, og certificeringen har derfor nogle af de mest strenge krav til ordentlige arbejdsforhold i mode- og tekstilbranchen. Bæredygtighed er ikke kun fokus på miljø og natur, da vi også har et socialt ansvar på rejsen mod en mere bæredygtig mode- og tekstilbranche. En virksomhed, der er SA8000-certificeret og har certificerede leverandører, garanterer, at medarbejdere har et sikkert og tryg arbejdsmiljø, samt gode arbejdsvilkår, som er tilpasset til de lokale forhold.

Hvad betyder det at være SA8000 certificeret?

SA8000 har 9 kriterier, som er baseret på internationale, anerkendte standarder som fx verdenserklæringen om menneskerettigheder og nationale love. Kriterierne omfatter:

  • Forbud mod børnearbejde
  • Forbud mod tvangsarbejde 
  • Sundhed og sikkerhed
  • Retten til foreningsfrihed 
  • Forbud mod diskrimination
  • Forbud mod disciplinære metoder 
  • Krav til arbejdstider 
  • Krav til mindsteløn
  • Krav til ledelsessystemet, som at medarbejderforhold kontrolleres

Disse kriterier bliver kontrolleret ved uanmeldte besøg hos leverandører og underleverandører, som sikrer, at standarden bliver overholdt. Derudover gør kravene til ledelsesystemet, at virksomhedens etiske politikker blev understøttet og udviklet. 

I 2021 beskytter SA8000-certificeringen 2.191.838 mio. arbejdere verden over. SAI (Social Accountability International) tilbyder træning til både brands, leverandører, auditører, handelsunioner og andre instanser. Derudover har SA8000 deres egen mærkningordning, som hedder Social Fingerprint System. Her rangeres virksomheder fra 1 – 5, alt efter om de ingen kendskab har til certificeringen, eller om de har udviklet og implementeret et stærkt ledelsessystem med konstante forbedringer. 

Hvorfor ser man ikke SA8000 certifikatet på produktet?

Certificeringer er ofte til at se i form af deres mærker, men SA8000s logo må ikke bruges som en direkte produktcertificering. Denne regel er til for ikke at mislede forbrugeren, da certificeringen kontrollerer produktionen og arbejdsforhold – men ikke selve produktet. 

SA8000 vs. GOTS certificeringen 

At have en SA8000-certificering er selvfølgelig ingen garanti for, at man tænker bæredygtighed ind i alle led i produktionen, men den sikrer dog de sociale forhold. Derimod har den stærke GOTS-certificering fokus på både sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. 

GOTS certificeringen er den førende certificering indenfor økologiske og sociale standarder i mode- og tekstilbranchen. Med denne certificering kan du være sikker på, at bomulden er dyrket økologisk, og at der på alle stadier af fremstillingen har været høje miljøkriterier. Derudover arbejder GOTS certificeringen for de sociale forhold som SA8000 og Fairtrade. De sociale minimumskriterier omfatter blandt andet retten til kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og tvangs- og børnearbejde, en fastsat mindsteløn, sikre og hygiejniske arbejdsforhold mm. Læs mere om de sociale kriterier her. 

Er SA8000-certificeringen nok?

SA8000-certificeringen har fokus på ét område i produktionskæden, hvilket er gode arbejdsforhold. Dette er et fokus, som ofte bliver nedprioriteret i debatten om bæredygtighed, da snakken tit falder på klima og miljø. Hvert et fokus er vigtigt på vejen mod en mere bæredygtig mode- og tekstilindustri. 

Udvalget af certificeringer kan være svært at finde rundt i for forbrugeren. Hvad gemmer der sig bag logoerne – og hvad skal man kigge efter, når der heller ikke er et logo? Det er vigtigt at huske på de mange fokusområder, der bør være dækket gennem certificeringer, for at opnå en mere bæredygtig industri. Det kunne være strenge krav til kemi, økologi, vandforbrug og genanvendelse. Derfor er det, som forbruger, vigtigt at holde tungen lige i munden og gå efter de certificeringer med de strengeste krav – eventuelt kombineret med andre førende mærkningsordninger. På den måde sikres det, at bæredygtighed er tænkt ind i flere led i produktionskæden.

Brands som benytter SA8000 certificerede systuer

Hos bl.a. Superstainable er en lang række af deres produkter produceret hos en producent, som både GOTS, GRS og SA8000 certificeret. Vær opmærksom på, at det ikke er det enkelte produkt, som er certificeret, men selve produktionsstedet. Det kan derfor være svært for private personer, at de som specifkke produkter er produceret under SA 8000. Certificeringen er derimod et fantastisk værktøj mellem virksomheder, hvor det er et stærk og respekteret bevis på, at en given virksomhed har styr på deres arbejdsforhold. 

Kilder:

https://www.mascot.dk/da/sa8000

https://bedremode.nu/maanedens-certifikat-sa8000-for-ordentlige-arbejdsforhold/

https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2020/05/SA8000-Guidelines-for-Corporate-Communication_April-2018.pdf